• Hakkı Yeten cad. No:13, Fulya Terrace Center, C2 blok, Kat:14, D:93, Fulya, Şişli, İstanbul
  • +90 (554) 638 29 00
  • yukselbukusoglu@gmail.com

Diz Kireçlenmesine Kök Hücre Tedavisi, Dize Kök Hücre Tedavisi, Kalçaya Kök Hücre Tedavisi, Avasküler Nekroz Kök Hücre Tedavisi, Menisküs Kök Hücre Tedavisi, Diz Kireçlenmesi Tedavisi, Avasküler Nekroz Tedavisi, Menisküs Tedavisi, Kalça Kireçlenmesi Tedavisi

Ankilozan Spondilit Kök Hücre Tedavisi

Ankilozan Spondilit, daha çok omurga eklemlerini tutan, kronik, ilerleyici iltihabi reaksiyon, eklemlerde aşınma ve harabiyet, patolojik kemik oluşumunun neden olduğu romatizmal bir kemik ve eklem hastalığıdır.  Ankilozan Spondilit, vücudun kendi bağışıklık sistemine verdiği yanıtın bozulması sonucu kemik ve eklemlerdeki yapısal ve fonksiyonel dengelerin değişip, farklılaşıp, bozulması ile ortaya çıkar. Doğuştan ya da daha sonra bir şekilde edinilmiş bağışıklık sistemindeki hatalı hücresel faktörlerin hastalığın tetiklenmesi, başlaması ve ilerlemesi doğrudan ilgili olduğu bilinmektedir. Ankilozan Spondilit hastalığında klinik belirtiler genellikle hayatın üçüncü on yılında görülmeye başlar.  Çoğu hastalarda klinik bulguların başlama yaşı 30‘lu yaşlardır. Ankilozan Spondilit, zamanla omurga hareketliliğinde ve esnekliğinde azalmaya, hareketlerde kısıtlılığa ve daha sonra da şiddetli ağrıya neden olur.

 Ankilozan Spondilit için ilaç tedavisi sadece eklemlerdeki iltihabi reaksiyonu, sertliği, sırt ağrısını ve hareket azlığını azaltmaya yardımcı olabildiği görülmektedir. Ankilozan Spondilit Tedavisi için hastalarda ilaç tedavisinin temel amacı, iltihabi reaksiyonu ve ilerleyici sırt ağrısını, sabah tutukluğunu, yorgunluğu ve hareket bozukluklarını hafifletmek ve sonuç olarak hastanın toplam yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamak olmaktadır. Bu ilaç tedavileri, steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), hastalık değiştirici anti-romatizmal ilaçlar (DMARD'ler) ve tümör nekroz faktörü (TNF) ve IL-17 A blokerleri dahil olmak üzere çeşitli ilaç tedavileridir. İltihabi reaksiyonu azaltan, hastanın şikayetlerini ve klinik belirtilerini azaltan bu ilaç tedavilerine rağmen, maalesef halen ankilozan spondilitli birçok hastanın şikayetleri ilaç tedavisine rağmen devam etmekte ve ilaç tedavisinin yarattığı çok sayıda yan etkilerden de etkilenmektedir. Bunun yanı sıra, hastalığının zaman içerisinde ilerleyişini durdurmak maalesef çoğu zaman mümkün olamamaktadır. 

Tıptaki gelişmelerle birlikte son bilimsel çalışmalar, mezenkimal yetişkin kök hücre tedavisi seçeneğinin immünolojik (bağışıklık sistemi) bozuklukları olan hastalarda bağışıklık sisteminin düzensizliklerini iyileştirmek için etkili olabileceğini son göstermiştir. Kök hücre tedavisi, Ankilozan Spondilit’in  tetiklenerek başlaması ve daha sonra da hastalığın ilerlemesinde rol oynayan bağışıklık reaksiyonunun aktivasyonunu değiştirebilmektedir. Bu kök hücreler, Ankilozan Spondilit’te iltihabi reaksiyon bölgesine gidip ve burada iltihabi reaksiyonu önleyici, iyileştirici ve onarıcı etkiler uygulayabilmektedirler. Ankilozan Spondilit Kök Hücre Tedavisi ile uygulanan mezenkimal yetişkin kök hücreler üzerlerindeki yüzey moleküllerini salgılar ve bu uyarıcılar sayesinde bağışıklık düzenleyici (immünomodülatör) molekülleri  salgılanır. Bu da bağışıklık yanıtını düzenleyici (immün düzenleme) etkilere sahiptir.  Mezenkimal yetişkin kök hücreler, ankilozan spondilit tedavisi için hastalık oluşumunu ve ilerlemesini tetikleyen bağışıklık hücrelerinin hatalı aktivasyonunu değiştirebilmektedir. Ankilozan Spondilit Kök Hücre Tedavisi, ankilozan spondilit hastalarında iltihabi reaksiyonun azaltılmasını sağlayıp daha sonrasında da etkilenen eklemlerdeki doku hasarının onarımını ve tedavisini sağlar.

Vücudun hatalı bağışıklık reaksiyonunu düzenleyici (immünomodülatör) ve doku onarıcı, yenileştirici, tedavi edici (rejeneratif) özelliklere sahip mezenkimal kök hücreler, Ankilozan Sondilit, Romatoid Artrit gibi otoimmün (bağışıklık) bozukluklarının tedavisinde günümüzde tercih edilen bir tedavi seçimi olarak öne çıkmaktadır. Kök Hücre ile Ankilozan Spondilit Tedavisi hastalığının ilerlemesini engelleyip, hasarlı dokuları iyileştiren önemli rejeneratif, doku onarımı ve (immünomodülatör) özelliklere sahip olduğu çok sayıda bilimsel çalışma ile gösterilmiştir. Yapılan bilimsel çalışmalar, Kök Hücre ile Ankilozan Spondilit Tedavisi seçeneğinin güvenli, faydalı ve etkili bir seçim olduğunu, ilgili klinik semptomları ve hastaların şikayetlerini ve hastalığının şiddetini azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. 

KÖK HÜCRE SVF TEDAVİSİ ile diz kireçlenmesi tedavisi, kalça kireçlenmesi tedavisi, omuz kireçlenmesi tedavisi, kıkırdak hasarı, eklem hasarı, eklem yaralanmaları, spor yaralanmaları, menisküs yırtığı, menisküs tedavisi, ligament yırtığı, bağ yırtılması, tendon hasarı, femur başı avasküler nekroz tedavisi de yapılabilmektedir.

 

 

Kaynak:  "Ankylosing spondylitis and mesenchymal stromal/stem cell therapy: a new therapeutic approach"   

doi: 10.1016/j.biopha.2018.10.137.