• Hakkı Yeten cad. No:13, Fulya Terrace Center, C2 blok, Kat:14, D:93, Fulya, Şişli, İstanbul
  • +90 (554) 638 29 00
  • yukselbukusoglu@gmail.com

Diz Kireçlenmesine Kök Hücre Tedavisi, Dize Kök Hücre Tedavisi, Kalçaya Kök Hücre Tedavisi, Avasküler Nekroz Kök Hücre Tedavisi, Menisküs Kök Hücre Tedavisi, Diz Kireçlenmesi Tedavisi, Avasküler Nekroz Tedavisi, Menisküs Tedavisi, Kalça Kireçlenmesi Tedavisi

Diz ve Kalça Kireçlenmesinde Kök Hücre Tedavisi

Diz ve kalça eklemi kireçlenmesi modern yaşlanan dünyanın ana hastalıklarından biridir.  Son zamanlarda yaşam kalitesindeki gelişmelerle birlikte eklem kireçlenmesi şikayetlerinin tercih edilen tedavi yöntemleri ve hedefleri değişmiştir. Eklem kireçlenmesinin erken tanı ve tedavisine yönelik hasta ihtiyaçları giderek artmakta ve eklem koruyucu tedaviler ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Eklem kireçlenmesi tüm eklemin bir hastalığıdır ve eklem içi kaygan sıvı ve kıkırdak dokunun kaybı ile karakterizedir. Eklem kıkırdağının son derece sınırlı kendini yenileme ve onarma, iyileştirme kapasitesi nedeniyle klasik tedavi yöntemleri son derece sınırlı kalmıştır. Eklem Kıkırdağı içinden geçen hiçbir damar veya sinir yoktur. Bu nedenle eklem kıkırdağının bir kez hasar gördüğünde kendini tamir edip, onarma, tedavi etme yeteneği çok sınırlıdır. Manyetik rezonans görüntülemenin (MRI) kullanıma girmesiyle, eklem kıkırdağının durumunu ameliyattan önce daha kesin olarak değerlendirmek mümkün hale gelmiş ve eklem kıkırdağı hasarlarının değerlendirilmesi çok daha mümkün hale gelmiştir.  

Yetişkin Kök hücreler (MSC'ler) yüksek doku onarımı, yenileştirme, iyileştirme kapasitesine sahiptir. Kişinin kendi dokularından (otolog) elde edilen kök hücrelerin diz ve kalça Kireçlenmesi dahil çeşitli eklem patolojilerinin iyileşmesi ve kıkırdak onarımı için en uygun tedavi yöntemi olduğuna ilişkin çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Enjeksiyondan sonra, kök hücreler ve bunların salgıladığı çeşitli faktörler eklem içerisindeki hasarlı dokuları onarmaktadır. Kıkırdak dokusuna farklılaşma, besleyici, onarıcı, iyileştirici etkileri, eklemdeki yıkıma yönelik bağışıklık yanıtını değiştirici etkileri ile kıkırdak koruyucu etkilere sahiptirler.Kişinin kendi cilt altı yağ dokusundan (adipoz) elde edilen stromal vasküler fraksiyon (SVF) sıvısı  mezenkimal kök hücrelerin olası en büyük kaynağı olarak büyük bir önem kazanmıştır.

 Diz ve Kalça kireçlenmesinde kök hücre tedavisi KÖK HÜCRE SVF Tedavisi en basit anlatımıyla kök hücreden zengin yağ dokusu sıvısı transferidir. SVF sıvısı çok yüksek sayıda ve canlı kök hücreler ile rejenatif – yenileştirici - onarıcı hücreler içerir. Eklem içerisine enjekte edilen kök hücreler den zengin SVF sıvısı rejeneratif yani yenileştirici, onarıcı, iyileştirici etkiler gösterir. Kişinin kendi adipoz doku yani yağ dokusundan elde edilen kök hücreler (ADSC'ler) kondrosit yani kıkırdak dokusuna farklılaşma potansiyeline sahiptir.  Dokuları yeniden şekillendirerek yaşlı veya hasarlı hücrelerin yerini alan yeni hücrelere dönüşürler. Ayrıca ortamın bağışıklık cevabını azaltıp, kıkırdak dokusu yıkımını yavaşlatıp, lokal doku onarımını hızlandırır. Yağ dokusundan elde edilen kök hücreler çeşitli büyüme faktörleri, sitokinler ve Hücre Dışı Veziküller (EV'ler) salgılarlar. Bunların hücre onarımını teşvik ettiği ve kıkırdak dokusunun yıkımını engellediği bildirilmiştir. Eklem içi kök hücre SVF enjeksiyonunun artroskopi ile görülebilen kıkırdak dokusunu tamirini, yenileşmesini artırdığı birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir.

Diz ve kalça kireçlenmesinde kök hücre tedavisinin eklem fonksiyonu ve işlevini iyileştirdiği, hastalarda ağrıyı giderdiği birçok bilimsel çalışma ile gösterilmiştir. Protez yerine kök hücre tedavisi hastalar tarafından talep edilmektedir. Diz ve kalça eklemi kıkırdağında oluşan aşınmayı, hasarı gidermek, iyileştirmek, tedavi etmek üzere geliştirilen en son tedavi ise eklem içerisine yağ dokusundan elde edilen, kök hücreden zengin SVF - Stromal Vasküler Fraksiyon  sıvı injeksiyonu tedavisidir.  KÖK HÜCRE SVF Tedavisi, diz, kalça, omuz eklemi kireçlenmeleri yanı sıra, kıkırdak aşınması, hasarı, kas- adale yırtıkları, kapanmayan yaralar ile menisküs, diz bağ, ligament yırtıkları ve spor yaralanmalarının tedavisinde uygulanır. KÖK HÜCRE SVF Tedavisi ile diz, kalça, omuz eklemi kireçlenmesi, kıkırdak hasarı, eklem hasarı, eklem yaralanması, diz ağrıları, spor yaralanmaları, menisküs, ligament yırtığı, bağ yırtılması ve yaralanması, tendon hasarı, femur başı avasküler nekrozu başarı ile tedavi edilebilmektedir.