• Hakkı Yeten cad. No:13, Fulya Terrace Center, C2 blok, Kat:14, D:93, Fulya, Şişli, İstanbul
  • +90 (554) 638 29 00
  • yukselbukusoglu@gmail.com

Diz Kireçlenmesine Kök Hücre Tedavisi, Dize Kök Hücre Tedavisi, Kalçaya Kök Hücre Tedavisi, Avasküler Nekroz Kök Hücre Tedavisi, Menisküs Kök Hücre Tedavisi, Diz Kireçlenmesi Tedavisi, Avasküler Nekroz Tedavisi, Menisküs Tedavisi, Kalça Kireçlenmesi Tedavisi

Diz Kök Hücre Tedavisi - Ameliyatsız Diz Kireçlenmesi Tedavisi

Diz kireçlenmesi ya da tıbbi adıyla artrit eklemlerdeki kıkırdağın gün geçtikçe kademeli olarak aşınması ve yıpranması nedeniyle oluşur. Diz eklemindeki kıkırdak dokusu yıpranıp, diz kıkırdak hasarı olduğunda kemikler birbirine sürtünerek dizde ağrıya, şişmeye ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Diz eklem kıkırdağı kendisini besleyen kan damarına sahip olmadığı için hasar gören kıkırdak dokusunun sınırlı kendini yenileme, onarma, tamir etme kapasitesi nedeniyle yaşlı yetişkinlerde ve sporcularda daha sık görülür. Ayrıca obezite, eklem yaralanmaları ve genetik yatkınlık gibi diğer risk faktörleri de diz kireçlenmesi gelişme olasılığını arttırabilmektedir.

Diz kireçlenmesine bağlı şikayetleri azaltmak için ağrı kesici ilaç tedavileri, fizik tedavi ve cerrahi girişimler dahil olmak üzere çeşitli ameliyatsız diz tedavisi seçenekleri mevcut olsa da bu tür tedavi çözümleri genel olarak hastalığın altında yatan nedenleri ele almamaktadır.

Eklem protezi ameliyatları, ileri eklem ve kıkırdak hasarı olan vakalarda çözüm sunmakla birlikte, cerrahi prosedürlerle ilişkili bazı riskler taşırlar. Yaş, diğer sağlık koşulları veya kişisel tercih gibi faktörler göz önüne alındığında, her zaman her hasta için uygun değildirler. Bu durum diz kireçlenmesi tedavisi için önemli boşluk bırakıyor ve hastaların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Özellikle eklem kireçlenmesinin ilerlemesini durdurup, önlemekle kalmayıp aynı zamanda potansiyel olarak tersine çevirebilecek yenilikçi bir ameliyatsız diz kireçlenmesi tedavisi yöntemine olan ihtiyacın olduğu görülmektedir.İşte bu ihtiyacı karşılamak için, tıptaki son gelişmelerle birlikte öne çıkan Kök Hücre Tedavisi yöntemi kıkırdak gibi hasarlı eklem dokusunun onarımını ve yenilenmesini teşvik etmeyi, eklemdeki inflamasyonu, ağrıyı azaltmayı amaçlayan bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Diz kireçlenmesi tedavisi için kök hücrelerin kullanımı özellikle son yıllarda öne çıkmaktadır. Ameliyatsız diz sıvı kaybı tedavisi için kök hücre tedavisi yöneteminin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Dize Kök Hücre Tedavisi yöntemi diz kıkırdağını oluşturan hücreler olan kondrositler de dahil olmak üzere çeşitli hücre tiplerine farklılaşabilen kök hücrelerin kullanımını içermektedir.  Diz için Kök Hücre Tedavisi kıkırdak gibi hasarlı eklem dokusunun onarımını ve yenilenmesini teşvik etmeyi ve inflamasyonu ve ağrıyı azaltmayı amaçlayan yeni nesil diz kireçlenmesi tedavisi yöntemidir. Diz kıkırdak kök hücre tedavisi kıkırdağı oluşturan hücreler olan kondrositler de dahil olmak üzere çeşitli hücre tiplerine farklılaşabilen kök hücrelerin kullanımını içermektedir. Kök hücreler, kıkırdak oluşumu (kondrojenez) ve doku yenileştirici, onarıcı, tamir edici potansiyele sahiptir. Ayrıca eklemin inflamatuar ortamının değiştirilip, iyileştirilmesinde son derece önemli roller oynar. Ameliyatsız diz kıkırdak tedavisi eklemdeki kıkırdak hasarına bağlı şikayetlerin giderilmesinde etkilidir.

Vücutta kök hücreler açısından en zengin doku göbek çevresi cilt altı yağ dokusudur. Kişinin kendi göbek çevresi cilt altı yağ dokusunun basit bir tıbbi işlemle alınması sonrası alınan bu yağların laboratuvarda özel tıbbi işlemlerle ayrıştırılması sonrası elde edilen milyonlarca canlı kök hücre edilebilmektedir. Bu yönteme SVF Tedavisi adı verilir.  Kök Hücre SVF Tedavisi çok yüksek sayıda ve canlı kök hücreler ile iyileştirici – yenileştirici - onarıcı hücreler içerir. SVF Tedavisi ile hastanın kendi yağ dokusundan ayrıştırılarak elde edilen milyonlarca canlı kök hücreler hastanın etkilenen eklem içerisine enjekte edilir.

SVF Tedavisi ile enjekte edilen kök hücreler kıkırdak dokusuna dönüşme potansiyeline sahiptir ve hasarlı kıkırdağı yenileyebilir. Ayrıca, SVF'deki bağışıklık hücreleri inflamasyonu azaltmaya ve iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra, SVF Tedavisindeki kök hücreler kişinin kendi hücreleri yani otolog olması dolayısı ile alerjik ve immünojenik reaksiyon riskini en aza indirerek daha güvenli, kişiselleştirilmiş bir tedavi seçeneği sunmaktadır.

Tıptaki son gelişmeler, SVF Tedavisi yönteminin yalnızca hastaların şikayetlerini gidermekle kalmayıp, aynı zamanda diz eklem kireçlenmesinin bazı patolojik değişikliklerini potansiyel olarak tersine çevirme yeteneğine de dikkat çekmektedir. Bu onarıcı – tedavi edici- yenileştirici potansiyel, SVF Tedavisi yöntemini diz eklem kireçlenmesi tedavisinde dönüştürücü bir yaklaşım olarak görülmesine sebep olmaktadır.

Dahası, SVF Tedavisinin hastanın kendi hücrelerini kullanan otolog yani kişin kendine ait olması, alerji ve enfeksiyon reaksiyon riskini en aza indirerek diğer yöntemlere kıyasla çok daha güvenli bir profil sunmaktadır. Diz için kök hücre tedavisi yöntemi, ameliyatsız diz eklem kireçlenmesi tedavisi sağlayarak, bu alandaki ihtiyacı karşılamaktadır. Bu nedenle diz kıkırdak kök hücre tedavisi, günümüz tıbbının yeni ve umut verici bir şekli olarak görülmektedir.

Diz Kök Hücre Tedavisi sonrası tüm hastalar, özellikle ilk aydan sonra diz ağrısının azalması ve eklem hareketliliğinin çok daha iyi olması nedeniyle günlük yaşam aktivitelerine kavuşabilmesi mümkün olmaktadır.Kişinin kendi yağ dokusundan elden edilen kendi kök hücreleri ile gerçekleştirilen ameliyatsız diz kireçlenmesi tedavisi yanı sıra menisküs tedavisi, eklem yaralanmaları, kapanmayan yaralar ve avasküler nekroz tedavisi için kullanılabilmektedir.

SVF Tedavisi hastalarda kireçlenme, eklem ağrısı, hareket kısıtlılığı, kıkırdak hasarı, menisküs problemlerinde önemli ölçüde iyileşme sağlayıp, ameliyatsız diz tedavisi olanağı sunmaktadır. Dize kök hücre tedavisi yaptıranların yorumları genel olarak bu tedaviden oldukça fayda gördükleri yönündedir. Diz kök hücre tedavisi cerrahi müdahale ya da protez uygulamasına olan ihtiyacı engellemesi mümkündür. Hastaların en çok sorduğu sorulardan bir de dize kök hücre tedavisi fiyatları olmaktadır. Bu konuda, yapılacak muayene sonrası ortaya çıkacak klinik bulguların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyduğu tedavi şeklinin belirlenmesi sonrası bilgi alabilmek mümkündür.