• Hakkı Yeten cad. No:13, Fulya Terrace Center, C2 blok, Kat:14, D:93, Fulya, Şişli, İstanbul
  • +90 (554) 638 29 00
  • yukselbukusoglu@gmail.com

Diz Kireçlenmesine Kök Hücre Tedavisi, Dize Kök Hücre Tedavisi, Kalçaya Kök Hücre Tedavisi, Avasküler Nekroz Kök Hücre Tedavisi, Menisküs Kök Hücre Tedavisi, Diz Kireçlenmesi Tedavisi, Avasküler Nekroz Tedavisi, Menisküs Tedavisi, Kalça Kireçlenmesi Tedavisi

Avasküler Nekroz Nedir? 


Avasküler nekroz olarak da bilinen osteonekroz, her yıl daha çok genç yaştakiler olmak üzere yüzbinlerce kişide görülür. Avasküler nekroz, kemiği besleyen kan damarlarında kan akımının azalması ve duraklaması sonucu, beslenemeyen bölgedeki canlı kemik dokusunun ciddi hasar görmeye ve ölmeye başlamasıdır. Avasküler nekroz ilerledikçe osteoblastlar
olarak bilinen kemik hücreleri kendilerini onaramaz, yenileyemez hale gelir ve kemik dokusu bütünlüğünü sürdüremez. Yeterli kan akışı olmadığı için bölge kemik dokusu bir süre sonra ölmeye başlar.


Avasküler nekroza neden olan kemik dokusundaki kan akımında bozulma eğer düzeltilmezse, femur kemiğinin top gibi olan baş kısmı kalça kemiğinin yuvarlak bir yuva gibi olan kısmı içerisine genellikle çöker ve hastanın kalça eklemi hareketleri çok ağrılı ve kısıtlı olur. 

Avasküler Nekroz Belirtileri


Hastaların çoğu genellikle 30'lu ve 40'lı yaşlarda olup, teşhis genellikle çoğu zaman kemik dokudaki hasar ilerledikten sonra konulabilmektedir. Bu hastalarda en büyük zorluk, çökmeden önce zamanında teşhis edebilmektir. Eğer, avasküler nekroz tanısı femur başı henüz çökmeden, femur başı bütünlüğünü korurken erken dönemde konulabilirse kök hücre
tedavisindeki başarı oranı oldukça artmaktadır. Hastaların çoğu genç olduğu için avasküler nekroz tanısı çoğu zaman hastalığın oldukça ilerlediği zaman konulabilmektedir. Femur (uyluk) kemiği başındaki damar, kan dolaşımının
bozulması genellikle ağrısız bir olay olduğundan, hastalar genellikle kemik dokusundaki kan dolaşımının bozulduğundan habersizdir. Bu nedenle vakalar nadiren erken dönemde keşfedilebilmektedir.

 

Avasküler Nekroz Tedavisi


Avasküler nekroz tedavisi için amaç çok nettir: Femur başının (uyluk kemiği) kan dolaşımını artırmak, kemik dokusundaki harabiyeti önlemek, ilerleyişini durdurmak ve sonuçta femur başının çökmesini önlemek. Kök Hücre tedavileri avasküler nekrozda çok başarılı sonuçlar verebilmektedir. Hastanın kendi yağ dokusundan elde edilen kök hücreler sahip olduğu iyileştirici, yenileştirici, onarıcı özellikleri sayesinde kemik dokusunun yeniden gelişmesine, bölgede kan akışının yeniden sağlanmasına ve bu şekilde daha fazla girişimsel cerrahiden kaçınılabilmesini
sağlayabilmektedir.

Kök Hücre ile Ameliyatsız Avasküler Nekroz Kök Tedavisi


Avasküler Nekroz Kök Hücre Tedavisi için hastaların göbek çevresi ve cilt altı yağ dokusundan bir kavanoz kadar yağ dokusu alınması gerekir. Bunun için özel kanüller kullanılarak, lokal anestezi altında, steril şartlarda lipoaspirasyon yöntemi ile yeteri miktarda cilt altı yağ dokusu (adipoz doku) alınır. .Alınan bu yağ dokusu derhal, hiç bekletilmeden tıbbi işlemlerden geçirilerek milyonlarca canlı, aktif kök hücre elde edilir. Elde edilen bu canlı kök hücreler daha sonra gene hiç bekletilmeden derhal hasar gören kalça eklemi içerisine ve kemik bölgesine enjekte edilir. Enjekte edilen bu kök hücreler burada iyileştirici, yenileştirici, onarıcı, tamir edici özellikleri sayesinde derhal iyileştirme, tedavi etme faaliyetlerine başlar.
Kök hücre tedavisi hasarlı doku ve kemikteki kan dolaşımının yeniden sağlanmasını, artık ölmekte olan kemik dokusunu onarması ve yenilemesi için son derece başarılı sonuçlar vermektedir.Kök hücre tedavisi, femur başının çökme riskini önemli ölçüde azaltır. Avasküler Nekroz tedavisi sonrası hastalarda femur kemiği başında yenilenme ve kan dolaşımında artış sağlanır.


Kök hücreler ile yapılan ameliyatsız avasküler nekroz tedavisi hastaların ağrı şikayetlerinde azalma ve kalça eklemi hareketleri ve işlevselliğinde çok ciddi artışlar sağlayabilmektedir. Kök Hücre ile ameliyatsız avasküler nekroz tedavisi, femur başının kan dolaşımını artırarak, yeni kemik dokusu oluşumunu sağlar ve çökme riskini azaltabilmektedir. Bu, nihayetinde, hastaların kalça protezine olan ihtiyaçlarını önleyebilmekte ya da hastalığın ilerleyişini geciktirebilmektedir.

Kök Hücre ile Eklem Tedavisi ile diz, kalça, omuz eklemi kireçlenmesi (osteoartrit, artroz), kıkırdak hasarı, zedelenmesi, aşınması, kıkırdak yenilenmesi ve tamiri, eklem hasarı, eklem yaralanması, diz ağrıları, spor yaralanmaları, menisküs, ligament yırtığı, bağ yırtılması ve yaralanması, tendon hasarı, femur başı avasküler nekrozu başarı ile tedavi edilebilmektedir. Dize kök hücre tedavisi ve kalçaya kök hücre  tedavisi ile ağrıları giderip, daha aktif bir yaşam kalitesine ve hareket serbestliğine kavuşabilmek mümkündür.