• Hakkı Yeten cad. No:13, Fulya Terrace Center, C2 blok, Kat:14, D:93, Fulya, Şişli, İstanbul
  • +90 (554) 638 29 00
  • yukselbukusoglu@gmail.com

Diz Kireçlenmesine Kök Hücre Tedavisi, Dize Kök Hücre Tedavisi, Kalçaya Kök Hücre Tedavisi, Avasküler Nekroz Kök Hücre Tedavisi, Menisküs Kök Hücre Tedavisi, Diz Kireçlenmesi Tedavisi, Avasküler Nekroz Tedavisi, Menisküs Tedavisi, Kalça Kireçlenmesi Tedavisi

Kök Hücre Tedavisi İle Eklem ve Kıkırdak Tedavisi

Eklem kıkırdağındaki harabiyet, yani halk arasındaki tabiriyle eklem kireçlenmesi diz ve kalça eklem ağrısı ile gider, genel toplumda sıklıkla görülür ve genellikle kendiliğinden iyileşme şansı yoktur. Geleneksel kıkırdak tamir yöntemleri uzun vadeli bir tedavi sağlamaz ve rahatsızlık önemli derecede hayat kalitesini etkiler.

Bu nedenle, kök hücre tedavileri yakın zamanda büyük önem kazanmıştır ve eklem kıkırdağını yeniden canlandırma yetenekleri ve sonuçları çok başarılı sonuçlar vaad etmektedir. Son yıllarda bilimsel çalışmalar adipoz (cilt altı yağ dokusu kökenli) kökenli kök hücrelerin (ADSC) eklem kıkırdağındaki harabiyeti engellemek ve kıkırdak tamirini sağlamak için kullanımını desteklemektedir. Yağ dokundan elde edilen Kök Hücre Tedavisi diğer otolog tedavi yöntemlerine kıyasla birçok avantaja sahiptir. Kök Hücre SVF Tedavisi eklem rahatsızlıkları için birden fazla ameliyattan kaçınmanın avantajlarını sunmaktadır.

Dize Kök Hücre Tedavisi diğer diz kireçlenmesi tedavisi yöntemelerine göre belirgin bazı avantajlar sunmaktadır. Bunlar arasında, kıkırdak onarımına yönelik kondrositler üzerine etkisi, antienflamatuar etkileri, çok hatlı farklılaşma potansiyeli ve hasarlı olan dokuda yeni kıkırdak oluşturma yeteneği özellikle öne çıkmaktadır. Aynı şekilde kalça kireçlenmesi tedavisi de yapılabilmektedir.

Eklemlerdeki kıkırdak bozukluklarının tedavisi için adipoz kaynaklı kök hücreler kıkırdak hücrelerinin onarımı için rejeneratif tıbbın sunduğu en yeni yeniliklerinden biridir. Kök Hücre Tedavisi’nin ilgili immün modüle edici etkileri, rejeneratif yeteneklerini daha ileri götürmektedir. Bunlar arasında  en heyecan verici gelişme, yağ dokusundan elde edilen Kök Hücre Tedavisi’nin  osteoartrit (eklem kireçlenmesi) tedavisinde son derece yararlı etkilerinin ispatlanmış olmasıdır. Şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları, yağ dokusundan elde edilen Dize Kök Hücre Tedavisi’nin  eklem kireçlenmesi kıkırdak lezyonlarının tedavisinde güvenli ve yararlı olduğunu göstermektedir.

·